Disclaimer

Disclaimer VOGUE COSMETICS 

VOGUE Cosmetics (een merk van Remark Groep B.V., zal hierna verder genoemd worden als VOGUE Cosmetics) biedt het gebruik van haar internetdiensten op deze website aan ieder gebruiker (zal hierna verder genoemd worden als ‘de gebruiker’) aan onder de hierna volgende voorwaarden.

De gebruiker van deze website accepteert de disclaimer, de intellectuele eigendomsbepaling met betrekking tot VOGUE Cosmetics en het logo van VOGUE Cosmetics, en de privacyregeling. De gebruiker mag voor het gebruik van deze website geen schade toebrengen aan VOGUE Cosmetics, aan haar verwante ondernemingen, haar klanten, andere gebruikers van deze website en aan derden. De gebruiker van deze website ontzegt zich van het plaatsen van ongewenste berichten van commerciële aard, ook wel ‘spam’ genoemd, het maken van reclame, het plaatsen van illegale zaken, het plaatsen van berichten of onderwerpen die bewust kwetsend zijn voor andere gebruikers, het plaatsen van berichten de de lay-out van de website aantast. Voor de gebruiker is het verboden om virussen of documenten met schadelijke bestandsdelen te verspreiden via deze website. De gebruiker levert geen materiaal aan en plaatst geen mededelingen die schade maken op de privacy van derden.

VOGUE Cosmetics heeft het recht om onderwerpen te sluiten of wissen, berichten te wijzigen of verwijderen. Zodra er een vermoeden is van een strafbaar feit, zal VOGUE Cosmetics hierover aangifte doen bij de bevoegde overheidsinstantie. VOGUE Cosmetics, Rogat, mei 2017